Kylvö

Purjo tarvitsee pitkän taimikasvatusajan. Kylvö tehdään viikolla 9 – 10 esimerkiksi Plantek 256 -kennoihin. Kylvötarkkuutena pidetään 1 siemen/potti. Täyttömateriaalina käytetään hienojakoista C-turvetta. Kylvösyvyys on 0,5 cm ja peittomateriaalina vermikuliitti.

Taimikasvatus

Jos kasvihuoneessa ei ole pohjalämmitystä, kennot laitetaan kehikoiden päälle irti kasvihuoneen pohjasta. Yölämpötila on 10 – 13 °C ja päivällä lämpötila pidetään 18 – 20 °C välillä.

Kastelu

Plantek 256 -kenno vaatii tarkan kastelun johtuen pienestä pottikoosta ja vähäisestä turvemäärästä. Käytävän- ja seinänvieruskennot pitää kääntää, jotta kennon reunat eivät kuivu ja jotta kasvustosta tulisi tasainen.

Lannoitus

Lannoitus aloitetaan noin 2 viikkoa taimettumisen jälkeen. Taimet lannoitetaan kastelun yhteydessä. Puristenesteen väkevyyttä mitataan mS/cm -mittarilla. Väkevyys pyritään pitämään 1,5 – 2 mS/cm:n välillä.

Tuuletus

Taimihuonetta tuuletetaan aina, kun se suositeltavien lämpötilojen rajoissa on mahdollista.

Taimien latvominen

Taimien latvoja joudutaan lyhentämään 1 – 2 kertaa taimikasvatusaikana taimien tukevoittamiseksi.

Lannoitustarve

Purjon peruslannoituksessa kasville annetaan typpeä 70 – 90 kg/ha. Tämän lisäksi kesällä annetaan vähintään kerran noin 20 – 30 kg/ha lisätyppilannoitusta, mieluummin kahdesti. Maan multavuudesta riippuen typen kokonaismääräksi tulee noin 180 – 210 kgN/ha. Jos kevätfosforia (Etelä-Suomi 15.5. ja Pohjois-Suomi 15.6. mennessä annettu starttifosfori) ei ole sijoituslannoitettu, purjolle voi antaa kesällä vielä lisänä fosforilehtilannoitusta 5 l/ha. Fosforilannoituksen suositus nykyisessä ympäristösitoumuksessa määräytyy viljavuustutkimuksen mukaan siten, että forsforiluokassa huono maksimimäärä on sipuleille 110 kgP/ha ja luokassa arveluttavan korkea 10 kgP/ha. Hyvässä viljavuusluokassa sallittu fosforilisäys on 40 kg/ha.

Lajike

F1-hybridit ovat syrjäyttäneet vanhat lajikkeet myös purjolla. USA:laisten selvitysten mukaan Allium-suvun lajikkeista nykyisin yli 50% on hybridilajikkeita. Koska purjoa viljellään vähän, on vaikea nostaa esille tiettyjä suositeltavia lajikkeita.

Istutus

Hehtaarille taimia istutetaan noin 200 000 kpl. Taimitiheydellä voidaan vaikuttaa purjon läpimittaan. Purjot pyritään istuttamaan tasasyvyyteen.

Istutuksessa suositellaan käytettäväksi potkuvantaalla varustettua istutuskonetta. Tärkeää on myös, että taimet jäävät istutuksessa suoraan. Vinoon istutetuista purjoista ei tule suoria. Kuvassa on kylvömattoa, joka on levitetty penkkiin, josta kuvan purjot ovat kasvaneet. Tekniikalla pyritään rikkkakasvien hallintaan taimien hitaan alkukehityksen aikana.

Purjokasvustoa, joka on kasvanut SGNn siemenmatosta. Kuva: Marja Aaltonen, Luke

Purjo kokeet. Kuva: Marja Aaltonen, Luke