Punajuuren taimien alkukehitys on hidasta. Sen naatti ei kehity peittäväksi kuten sokerijuurikkaan, vaan lajikkeesta riippuen voi olla hyvinkin vaatimaton (esimerkiksi Pablo). Punajuurikkaalla rikkakasvintorjunnassa onnistuminen on satotuloksen kannalta vielä ratkaisevampaa kuin sokerijuurikkaalla. Punajuuren peltoviljelyssä rikkakasvit torjutaan kasvukauden alkupuolella yleensä kemiallisesti ja torjuntaa täydennetään kasvun edetessä harauksin siihen asti kuin se on mahdollista kasvuston sulkeutumisen vuoksi.

Tulevaisuudessa herbisidivalikoima todennäköisesti tulee kapenemaan ja tukijärjestelmät suosivat mekaanista torjuntaa. Alkukesästä kemiallinen torjunta ja/tai liekitykset ja kylvön ajoitus tulevat kysymykseen, jos pyritään vähentämään herbisidikuormaa. Punajuurikas kestää useimpia sokerijuurikkaalle hyväksyttyjä rikkakasvin torjunta-aineita, mutta on kuitenkin esimerkiksi sokerijuurikasta arempi polttovioituksille.

Punajuuren siemenrikkakasvien torjuntaan on nykyisin hyväksytty useat sokerijuurikkaallekin hyväksytyt tehoaineet. Punajuurikkaalla kannattaa yleensä käyttää kahden ruiskutuksen ohjelmaa, joka on punajuurikkaalle hellävaraisempi ja rikkakasveja vastaan tehokkaampi kuin kertaruiskutus. Kahta useampaa ruiskutuskertaa ei punajuurikkaalla suositella lyhyehkön kasvuajan ja jäämäriskin takia, vaikka orvokit ja tattaret kestävät punajuuren kemiallista torjuntaa.

Punajuurikkaan ensimmäinen rikkakasviruiskutus tehdään, kun rikkakasvit ovat sirkkalehtiasteella tai viimeistään, kun rikkakasvien kasvulehdet ovat juuri näkyvissä. Toinen ruiskutus tehdään, kun uudet rikkakasvit ovat taas samalla kehitysasteella.

Punajuuri itää noin 12-21vrk ja kilpailee sekin melko huonosti nopeasti taimettuvia rikkakasveja vastaan. Kuva: Marja Aaltonen, Luke

Punajuuri on herkkä rikkakasvihävitteiden polttovioitukselle varsinkin helteisellä säällä. Kuva: Luken arkisto

Harauksella voidaan torjua rikkakasveja punajuurikasmaan riviväleistä. Haraus on hyvä keino täydentää kemiallisen rikkakasvintorjunnan torjuntatulosta ja uuden ympäristökorvausohjelman mukaan se on suositeltavaakin. Harausta ei kannata aloittaa ennen kuin yli viikko on kulunutsiemenrikkakasvien torjuntaruiskutuksesta , jotta aineet ovat ehtineet kunnolla tehota. Tarvittaessa haraus voidaan siis uusia aina siihen saakka kunnes punajuuren naatti alkaa peittää rivivälit. Kestorikkakasvien torjunnan lähtökohtana kannattaa pitää sitä, että ne olisi hävitetty pellosta mahdollisimman vähiin jo esikasvien viljelyn yhteydessä. Sama pätee juolavehnän torjuntaan. Toki juolavehnän valikoivaan torjuntaan löytyy kemiallisia vaihtoehtoja punajuuren viljelyvuonnakin, mutta punajuurikkaalla juolavehnän torjunnassa käytetään vain kertakäsittelyä. Tehoaineella kvitsalofoppi-P-etyyli on punajuuren viljelyssä 110 vrk varoaika, joten käyttö on sangen vaikeaa ottaen huomioon punajuuren suhteellisen lyhyen kasvuaikavaatimuksen (noin 70 – 115 vrk viljelytekniikasta ja katteista riippuen).

RoboCrop-automaattiharoja on tullut kokeiluun ja käyttöönkin meillä. Kuva:Marja Aaltonen, Luke

Siemenrikkakasvien torjunta

1. Ruiskutus rikkakasvien ensimmäisen kasvulehden tullessa näkyviin

Avaa pdf-taulukko tästä »

2. Ruiskutus uusien rikkakasvien kasvulehtien tullessa näkyviin

Avaa pdf-taulukko tästä »

Juolavehnän torjunta glyfosaatilla suositellaan tehtäväksi esikasvilta

Avaa pdf-taulukko tästä »

KAUPPAVALMISTEET:

Betanal SE, Betasana 2000, Medifam 320 SC, Maatilan fenmedifaani, Maatilan fenmedifaami 160 ja Maatilan fenmedifaami 320 (fenmedifaamivalmisteita)

Fenmedifaamivalmisteet (tehoainetta 160 g/l paitsi Medifam 320 SC:ssä ja Maatilan Fenmedifaami 320:ssa joissa 320 g/l) vaikuttavat rikkakasveihin lehtien kautta. Fenmedifaamivalmisteen voi punajuurikkaalle ruiskuttaa kerran tai kahdesti. Kahden ruiskutuksen ohjelma on kertaruiskutusta hellävaraisempi punajuurikkaalle ja tehoaa oikein ajoitettuna kertaruiskutusta paremmin rikkakasveihin.

Tankkiseosta Goltix -valmisteen kanssa suositellaan erityisesti silloin, kun pellon rikkakasvilajistossa esiintyy runsaasti saunioita, linnunkaalia, tatarlajeja, peippejä ja rautanokkosta. Tankkiseoksellakin parempaan torjuntatulokseen päästään käyttämällä kahden ruiskutuksen ohjelmaa. Ensimmäinen ruiskutus tankkiseoksella tehdään, kun rikkakasvien ensimmäiset kasvulehdet ovat tulleet näkyviin. Toinen ruiskutus tehdään, kun uudet rikkakasvit ovat samalla kehitysasteella, kuitenkin ennen kuin punajuuressa on neljä kasvulehteä. Fenmedifaamivalmisteita käytettäessä on huomioitava pohjavesirajoitukset.

Betanal Progress SE ja Betanal Expert EC

Betanal Progress SE on kolmen tehoaineen (etofumesaatti 115 g/l, fenmedifaami 75 g/l ja desmedifaami 15 g/l) kauppavalmiste, ja siksi sen teho eri rikkakasveihin on pelkkää fenmedifaamivalmistetta laajempi.

Käyttöohjeen mukaisesti Betanal Progress SE-valmistetta käytetään tankkiseoksessa yhdessä Goltix -valmisteen kanssa kahden ruiskutuskerran ohjelman mukaisesti. Tankkiseoksessa suositellut aineiden käyttömäärät ovat niiden yksittäiskäyttöä pienempiä.

Tehon varmistamiseksi suositellaan ruiskutusnesteeseen lisättäväksi öljyä 0,5 – 1,5 l/ha kaikilla ruiskutuskerroilla etenkin kuivissa olosuhteissa. Öljyn lisääminen ruiskutusnesteeseen parantaa tulosta kylmissä oloissa, mutta lisää vioitusriskiä yli +20 °C:n lämpötilassa. Punajuurikas on erityisen vioitusherkkä. Mitä korkeampi lämpötila on, sitä pienempi määrä öljyä lisätään.

Betanal Progress SE -valmisteen maksimikäyttömäärä kasvukauden aikana on 6 l/ha. Lisäksi Betanal-valmitesita käytettäessä on huomioitava pohjavesirajoitukset.

Powerwin

Powertwin on kahden tehoaineen (fenmedifaami 200 g/l ja etofumesaatti 200 g/l) kauppavalmiste. Betanal Progress -valmisteeseen verrattuna siitä puuttuu kolmas tehoaine desmedifaami, mutta vastaavasti muiden tehoaineiden määrät ovat suuremmat. Powertwin-valmistetta käytettäessä on huomioitava pohjavesirajoitukset.
Powertwin ruiskutetaan kahteen kertaan, ja myös se voidaan ruiskuttaa tankkiseoksessa Goltixin kanssa, jolloin käytetään käyttöohjeen pienintä määrää. Ruiskuteliuokseen lisätään aina PowerOil öljyä, joka parantaa tulosta kylmissä oloissa, mutta lisää vioitusriskiä yli +20 °C:n lämpötilassa. Punajuurikas on erityisen vioitusherkkä. Mitä korkeampi lämpötila on, sitä pienempi määrä öljyä lisätään.

Betasana Duo SC

Betasana Duo SC on kahden tehoaineen (fenmedifaami 80 g/l ja desmedifaami 80 g/l) kauppavalmiste, jonka varoaika on 90 vrk. Valmistetta käytettäessä on huomioitava pohjavesirajoitukset.

Goltix 70 WG, Goltix 700 SC, Maatilan Metamitroni SC ja Meta

Metamitronivalmisteet vaikuttavat rikkakasveihin sekä lehtien että maan kautta. Vaikutus maan kautta heikkenee humuspitoisuuden kasvaessa sekä kuivissa oloissa. Paras teho rikkakasvien taimiin saadaan yli +15 °C lämpötilassa maan ollessa kostea.

Valmisteet tehoavat erinomaisesttai hyvin seuraaviin rikkakasveihin: pihatähtimö, linnunkaali, sauniot, maltsa, pillikkeet, peipit, taskuruoho, lutukka, rautanokkonen, mustakoiso, tyräkit ja kylänurmikka. Teho on hyvä tai tyydyttävä jauhosavikkaan, pelto-orvokkiin, peltoretikkaan, rikkasinappiin, pihatattareen, kiertotattareen ja peltoemäkkiin. Peltomataraan teho jää usein riittämättömäksi.

Paras torjuntatulos saavutetaan käyttämällä metamitronia sisältävää valmistetta tankkiseoksessa yhdessä fenmedifaami (+ etofumesaatti + desmedifaami) -valmisteen kanssa käyttöohjeen mukaisesti. Kahden ruiskutuskerran ohjelmalla päästään kertaruiskutusta parempaan lopputulokseen.

Metamitronivalmisteen maksimikäyttömäärä kasvukauden aikana on 6 l tai kg/ha.

Matrigon 72 SG ja Maatilan Klopyralidi SG

Matrigon 72 SG (klopyralidi) on sisävaikutteinen lehtien kautta vaikuttava valmiste leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan. Sillä on tehoa myös saunakukkaan, tatar-lajeihin, ruiskaunokkiin ja ohdakkeeseen. Matrigon 72 SG täytyy ruiskuttaa silloin, kun kasvuolot ovat hyvät ja sää on riittävän lämmin, mieluiten aamulla. Ruiskutushetkellä lämpötilan on oltava yli +12 °C. Ruiskutusta tulee välttää, jos on erittäin kuivaa, kuuma tai kylmää. Ruiskutusta ei saa tehdä hallayötä ennen tai sen jälkeen. Käyttömäärä punajuurikkaalle on 140 – 165 g/ha.

Ohdakkeet ja muut monivuotiset rikkakasvit sekä juolavehnää pyritään hävittämään lohkolta viljelykierron muiden kasvien viljelyn aikana. Kuva: Luken arkisto

Ruiskutuksessa muistettava

  • Tunnista rikkakasvit ja valitse torjunta-aineet niiden mukaan
  • Ota huomioon maalaji ja sen vaikutus
  • Ota huomioon ruiskutusta edeltävät sääolot (vahakerroksen paksuus lehdillä)
  • Pidä ruisku ja suuttimet hyvässä kunnossa
  • Käytä hengityssuojaimia ruiskutustyössä
  • Ole liikkeellä ajoissa, älä myöhästy! Rikkakasvien havainnoinnissa voidaan käyttää apuna ns. ruiskutusikkunoita, joista tehdään laskennat ja tunnistus.

Heinämäisten rikkakasvien torjunta

Heinämäisten rikkakasvien torjuntaan punajuurella ovat mahdollisia Select Plus (kletodiini 120 g/l; varoaika 56 vrk), Agil 100 EC/Maatilan Profapop (propakvitsafoppi 100g/l; varoaika 60 vrk) ja Pilot Ultra/Targa Super 5 SC (kvitsalafoppi-P-etyyli 50 g/l; varoaika 110 vrk).
Select Plus -valmistetta käytettäesä on huomioitava pohjavesirajoitukset. Ohdakkeet ja muut monivuotiset rikkakasvit sekä juolavehnää pyritään hävittämään lohkolta viljelykierron muiden kasvien viljelyn aikana.