Lajike

Porkkanalajikkeiden jalostus on maailmalla hyvin laajamittaista ja lajiketarjonta on erittäin runsasta Kaikki Suomessa viljellyt porkkanat kasvatetaan tuontisiemenestä.

Lajikkeet voidaan jakaa karkeasti käyttötarkoituksen mukaan teollisuus- ja pussiporkkanalajikkeisiin sekä varhaisporkkanoihin, joita myydään tuorekaupassa. Ensiksi mainitut lajikkeet valitsee yleensä elintarviketeollisuus. Myös pussiporkkana-lajikkeiksi valikoituvat ne, jotka vastavat asiakkaan tarpeita myyntiketjussa viljelyominaisuuksiensa lisäksi. Tälläisia ovat mm. halkeamattomuus, peseytyvyys, hyvä väri ja vähäinen vihertyminen, maku, varastosäilyminen, kestävyys kauppaketjussa yms.

Moniin tarkoitukseen sopivat parhaiten Nantes-tyypin lajikkeet tasapaksun ja hoikan muotonsa ansiosta. Paitsi, että ulkomaiset jalostuslaitokset ovat fuusioituneet viimeisten 20 vuoden aikana, niin myös maahantuojien määrä on vähentynyt. Lokakuussa 2015 HL-Vihannes myi viljelytoimintonsa Berner Oy:lle. Helle OY sekä SGN Oy ovat tällä hetkellä Bernerin ohella suurimmat siemenliikeet avomaan vihanneskaupassa. Tietoja uusista lajikkeista saa parhaiten ko. liikeiden nettisivuilta tai suoraan ulkomaisten jalostajien (esim. Syngenta tai Vilmorin) kotisivuilta.

Hyvällä ja huolellisella kylvöllä luodaan edellytykset viljelyn onnistumiselle. Kylvössä käytetyn siemenetäisyyden lisäksi tulevaan taimitiheyteen vaikuttavat siemenerän itämisprosentti ja pellon pinnassa vallitsevat itämisolosuhteet.

Pilleröity siemen

Pilleröitäessä porkkanan siemen päällystetään turvekaoliinimassalla, johon voidaan lisätä tarvittavat peittausaineet (tiraami, iprodioni, metalaksyyli). Pillereiden läpimitta on useimmiten 2,75 – 3,25 mm.

Pilleröidyn siemenen käyttö on lähes loppunut, koska sen hinta on paljasta siementä selvästi kalliimpi ja on siirrytty pneumaattisiin kylvökoneisiin.

Paljas siemen

Porkkanalla yleisimmin käytetty siementyyppi on siis paljas siemen. Se on kokolajiteltua ja yleensä peitattua (tiraami, iprodioni, metalaksyyli). Siementen läpimitta vaihtelee 1,6 – 2,0 mm. Toki toimitettavissa siemenerissä on välillä tätä koko-luokkaa pienempiä ja suurempia eriä. Myös paljas siemen myydään yksiköissä (1 yksikkö = 1000 kpl siemeniä).

Värjättyä ja peitattua porkkanan siementä. Kuva: Marja Aaltonen, Luke