Porkkana kilpailee rikkakasvien kanssa erittäin heikosti hidaskasvuisuutensa ja heikon peittävyytensä takia. Tehokas rikkakasvien torjunta on siten koko viljelytuloksen kannalta ratkaisevan tärkeää. Torjunnan suunnittelussa kannattaa painottaa jo esikasveilta tapahtuvaa rikkakasvintorjuntaa. Myös rikkakasvihavainnot viljelijän tulisi tehdä jo porkkanaa edeltäviltä viljelykasveilta, jotta torjunta-aineen ja -menetelmän valinta olisi oikea rikkakasvilajistoon nähden. Muistiinpanoista saadaan tukea, kun suunnitellaan seuraavan kasvukauden rikkakasvitorjuntaa.

Sallittujen aineiden yksittäisellä, perättäisellä, jaetulla käytöllä tai tankkiseoskäytöllä saadaan useimmiten hyvä torjuntatulos. Viljelykiertoa ja rikkakasvien torjuntaohjelmia suunnitellessa pitää huomioida myös tiettyjen rikkakasvihävitteiden käyttöä koskevat käytön rajoitukset. Usein saman tehoaineen käyttö peräkkäisinä vuosina on kielletty tehoaineiden hitaan hajoamisen vuoksi. Lisäksi pohjavesirajoitukset rajoittavat joidenkin valmisteiden valintaa, ja rantojen läheisyydessä vesistörajoitukset rajoittavat joidenkin valmisteiden käyttöä.

Kestorikkakasvien torjunnan lähtökohtana kannatta pitää sitä, että ne olisi hävitetty pellosta mahdollisimman vähiin jo esikasvien viljelyn yhteydessä. Juolavehnän torjuntaan löytyy kuitenkin useita kemiallisia vaihtoehtoja porkkanan viljelyvuonnakin.

Integroidussa rikkakasvien torjunnassa hyödynnetään monipuolisesti eri rikkakasvien torjuntamenetelmiä. Kemiallista torjuntaa pyritään korvaamaan mahdollisuuksien mukaan harauksilla, multaamalla ja viljelykierron avulla.

Porkkanan rikkakasviaineiden käyttösuosituksia torjuttaessa siemenrikkakasveja

1. ruiskutus ennen porkkanan taimettumista
Avaa pdf-taulukko tästä »

2. ruiskutus, kun porkkanassa on 0,5 – 2 kasvulehteä
Avaa pdf-taulukko tästä »

3. ruiskutus tarvittaessa, kun porkkanassa on 2 – 3 kasvulehteä

Samat valmisteet ja käyttömäärät kuin 2. ruiskutuksessa, kuitenkin niin etteivät sallitut kokonaiskäyttömäärät ylity.

Nämä aineet Reglonea lukuun ottamatta vaikuttavat sekä maan että lehtien kautta. Aineen maavaikutus riippuu maan humus- ja savespitoisuudesta sekä kosteudesta. Karkeilla vähämultaisilla kivennäismailla maavaikutus on voimakkain ja estää rikkakasvien kasvua ja taimettumista jopa viikkoja. Voimakkaan maavaikutuksen vuoksi kivennäismailla myös porkkanavioitusten riski on suurin, joten suuria käyttömääriä tulee välttää.

Hyvissä olosuhteissa ja ”helpossa” rikkakasvilajistossa käyttöohjeitta selvästi pienemmätkin käyttömäärät riittävät. Mitä suurempi maan pinnan kosteus on käsiteltäessä, sitä pienemmillä käyttömäärillä voidaan saada hyvä teho. Multa- ja turvemailla tehoaineet sitoutuvat orgaaniseen ainekseen, jolloin aineet vaikuttavat käytännössä vain lehtien kautta (vain taimettuneisiin rikkakasveihin).

Multa- ja turvemailla tuleekin noudattaa edeltävistä taulukoista poikkeavaa torjuntastrategiaa. Ennen porkkanan taimettumista taimettuvat rikkakasvit voi torjua Reglonella muutama päivä ennen porkkanan taimettumista. Porkkanan taimettumisen jälkeen valikoivia hävitteitä käytetään tarpeen mukaan, valiten taimettuvien rikkakasvilajien mukaan parhaiten tehoavat aineyhdistelmät. Multa- ja turvemailla tarvitaan yleensä vähintään kaksi, joskus kolmekin ruiskutuskertaa noin porkkanan ½ kasvulehden asteelta 3 kasvulehden asteelle. Multa- ja turvemailla voidaan erityisesti ”vaikeassa” rikkakasvilajistossa joutua käyttämään melko suuria kokonaiskäyttömääriä, mutta kerta-annokset tulee mitoittaa siten, että sallitut kokonaiskäyttömäärät eivät ylity.

Porkkanan herbisidien tehokkuus yleisimpiin siemenrikkakasveihin

Erinomainen 90 – 100 % +++
Hyvä 70 – 90 % ++
Tyydyttävä 50 – 70 % +
Heikko < 50 %

Porkkanan herbisidien tehokkuus yleisimpiin siemenrikkakasveihin
Avaa pdf-taulukko tästä »

Juolavehnän torjunta valikoivilla aineilla
Avaa pdf-taulukko tästä »

Reglone ennen porkkanan taimettumista

Reglone (dikvatti) on valikoimaton lehtivaikutteinen rikkakasvihävite. Tästä johtuen Reglone on ruiskutettava ehdottomasti ennen porkkanan taimettumista. Dikvatin tehoalue on laaja, mutta se tehoaa vain taimettuneisiin rikkakasveihin ja niistä saunioihin, mataraan ja kylänurmikkaan vain tyydyttävästi. Reglonen mukaan lisätään kiinnite.

Reglonen käyttö voi olla tarpeen turve- ja multamailla, joilla maavaikutteiset aineet tehoavat heikosti.

Reglonen kohdalla on huomattava, että kahden peräkkäisen käyttövuoden jälkeen ei samalla lohkolla saa kahteen vuoteen käyttää tätä ainetta pitkän hajoamisajan vuoksi.

Fenix / Maatilan Aklonifeeni / Maatilan Aklonifeeni 2

Fenixin (aklonifeeni) käyttöajankohta on rikkakasvien ollessa enintään 2 – 4 lehtiasteella. Fenix aiheuttaa porkkanalla herkästi lehtivioituksia, joten esimerkiksi helteellä, hallan uhatessa tai heti sen jälkeen ei pidä ruiskuttaa.

Suositeltavinta on jakaa käyttö 2 – 3 ruiskutuskertaan sekä vioitusriskin minimoimiseksi että rikkakasvitehon maksimoimiseksi.

Porkkanalla Fenixin käyttö on suositeltavinta tankkiseoksena metributsiinivalmisteen kanssa (ks. ohjeet taulukoista). Fenixin teho moniin siemenrikkakasveihin on hyvä, mutta pillikkeisiin se ei tehoa lainkaan. Heikoksi sen teho jää saunioihin, peltovillakkoon, ja peltohatikkaan sekä vain tyydyttäväksi tattariin, orvokkiin ja peltoemäkkiin.

Tehoaineen vaikutustapa on tavallisuudesta poikkeava: tehoaine muodostaa maan pinnalle kalvon, joka siirtyy rikkakasveihin niiden taimettuessa. Vaikutustavasta johtuen maan tulee olla hienoksi muokattu ja rikkakasvien mahdollisimman pieniä. Paras teho Fenixillä saavutetaan kivennäismailla ja kun maa on kostea.

Varoitus: Varhaisporkkanaa ei saa käsitellä taimettumisen jälkeen.

Aklonifeeni hajoaa maassa hitaasti, siksi Fenixin käyttö perättäisinä vuosina samalla peltolohkolla on kielletty.

Senkor SC 600 / Mistral / Metro / Maatilan Metributsiini

Vanha raemainen Senkor on korvattu nestemäisellä Senkor SC 600 –valmisteella. Sen lisäksi markkinoilla on muita metributsiinivalmisteita. Metributsiini tehoaa rikkakasveihin sekä maan, että lehtien kautta. Porkkanalla metributsiinia käytetään pieninä käyttömäärinä, minkä vuoksi sen tehoa on täydennettävä torjuntaohjelmassa muilla herbisideillä.Se täydentää hyvin esimerkiksi Fenixin heikkoa tehoa pillikkeeseen tai Stompin heikkoa sauniotehoa. Mataraan metributsiini ei tehoa, ja tattariin ja orvokkiin sen teho on heikko. Kostea maa parantaa metributsiinin tehoa.

Metributsiini kulkeutuu herkästi maassa, minkä vuoksi Senkorin käyttö on kielletty pohjavesialueilla ja juomavesikaivojen lähistöllä, eikä sen käyttöä suositella karkealla hiedalla ja sitä karkeammilla maalajeilla.

Stomp

Stomp (pendimetaliini) -valmiste on hyvin hellävarainen porkkanalle. Se on pääasiassa maavaikutteinen aine, ja nykyisin sitä saa käyttää vain ennen porkkanan taimettumista. Siksi se soveltuukin vain kivennäismaille. Stomp soveltuu erinomaisesti torjuntaohjelmiin ja tankkiseoksiin muiden porkkanan herbisidien kanssa, koska sen avulla vioittavampien herbisidien käyttömääriä ja siten porkkanan vioittumisvaaraa voidaan pienentää. Se tehoaa muita porkkanan herbisidejä paremmin pihatattareen ja pelto-orvokkiin. Kylänurmikkaan se ei tehoa, saunioihin sen teho on heikko ja mataraan, linnunkaaliin ja kiertotattareen vain tyydyttävä. Myös Stomp tehoaa parhaiten kosteassa maassa.

Select ja Select Plus

Select ja Select Plus (kletodiimi) ovat erityisesti  kylänurmikan ja muiden yksivuotisten heinämäisten rikkakasvien torjuntaan hyväksyttyjä torjunta-aineita. Torjuntakäsittelyn oikea ajankohta on silloin kun rikkaheinissä on 3 – 5 lehteä. Kostea maa ja rikkakasvien hyvä kasvu edesauttavat hyvän tehon saamista.

Kletodiimin heikkoutena on teho hyvin suppeaan rikkakasvilajistoon ja siihen suhteutettu torjuntakustannus. Pitkät varoajat on hyvä muistaa, jos nosto tapahtuu varhain. Huom! Muista pestä ruisku huolellisesti ruiskun pesuun tarkoitetulla pesuaineella ja vedellä, sekä ennen ruiskutusta että ruiskutuksen jälkeen. Tämä on tärkeää, sillä Select-valmisteiden sisältämä liuotin irrottaa tehokkaasti ruiskun tankkiin jääneet mahdolliset epäpuhtaudet, jotka voivat aiheuttaa vioituksia.

Kletodiimi kulkeutuu herkästi maassa, minkä vuoksi valmisteiden käyttö on kielletty pohjavesialueilla ja juomavesikaivojen lähistöllä, eikä sen käyttöä suositella karkealla hiedalla ja sitä karkeammilla maalajeilla.

Aramo

Myös Aramo (tepraloksidiimi) on tarkoitettu kylänurmikan ja muiden yksivuotisten rikkaheinien torjuntaan. Käyttöajankohta on kuten Select-valmisteilla, mutta varoaika on lyhyempi. Huom. Poistuu rekisteristä 30.11.2016.

HUOM. Kasvinsuojeluainevalikoima muuttuu jatkuvasti. Kaikki Suomessa rekisteröidyt kasvinsuojeluainevalmisteet, niiden käyttöohjeet ja käytön rajoitukset voi tarkistaa Tukesin kasvinsuojeluainerekisteristä.

Ruiskutussää

Paras rikkakasvien ruiskutussää on yleensä aamulla, kun ilman suhteellinen kosteus on vielä korkea viileän yön jäljiltä. Myös ilta ja tyyni pilvipoutainen päivä tulee kyseeseen ruiskutushetkeä valittaessa. Hellepäivä on ruiskutukseen sopimaton.

Sade tunnin sisällä ruiskutuksesta huuhtoo ruiskutetta pois lehdiltä ja vie osan lehtivaikutuksesta. Rankka sade saattaa uittaa tehoaineen porkkanan juuristokerrokseen ja vioittaa porkkanan taimia. Kostea maa ruiskutettaessa edistää rikkakasvihävitteiden tehoa erityisesti vähämultaisilla kivennäismailla. Kostea maa nostaa myös ilmankosteutta, mikä edistää rikkakasvihävitteiden tehoa myös lehtien kautta.

Ruiskutuksessa muistettava

  • Tunnista rikkakasvit ja valitse torjunta-aineet niiden mukaan
  • Ota huomioon maalaji, maan kosteustilanne ja sääolosuhteet. Älä ota yliannostusriskejä.
  • Pidä ruisku ja suuttimet hyvässä kunnossa
  • Pese ruisku huolellisesti ruiskunpesuaineella viljojen pienannosherbisidien käytön jälkeen
  • Käytä hengityssuojaimia ruiskutustyössä
  • Ole liikkeellä ajoissa, älä myöhästy!
  • Jaetulla käsittelyllä pääset yleensä hellävaraisempaan ja parempaan torjuntatulokseen
  • Tarkkaile torjuntatulosta, tee muistiinpanoja ja opi

Rikkakasvien havainnoinnissa voidaan käyttää apuna ns. ruiskutusikkunoita, joista tunnistetaan lohkon yleisimmät rikkakasvilajit, jotta niihin parhaiten tehoavat hävitteet ja annokset voidaan valita. Ruiskutusikkunaksi käy esim. ikkunaruutu tai kasvuharson kappale, jotka aikaistavat sopivasti rikkakasvien taimettumista muuhun pellon pintaan nähden, jolloin jää aikaa tarkistaa torjunta-ainevarasto ja tehdä tarvittavat täydennykset ja ruiskutus ajoissa.

Käsittelyn jakaminen antaa joustavuutta rikkakasvien torjuntaan. Pienet käyttömäärät eivät stressaa porkkanan taimia niin pahoin, mutta tällöin rikkakasvit on torjuttava pieninä. Hietamailla tarvitaan yleensä 2 – 3, multamailla 3 – 4 ruiskutusta siemenrikkakasvien torjumiseksi.

Sellaisissa tankkiseoksissa tai peräkkäiskäsittelyissä, joissa torjunta-aineiden tehot täydentävät hyvin toisiaan, voidaan torjunta-aineannoksia selvästi alentaa. Esimerkiksi metributsiini täydentää erittäin hyvin Fenixiä.

Juolavehnän torjunta porkkanamaasta

Juolavehnä tulisi hävittää porkkanamaasta jo ennen porkkananviljelyä. Joskus juolavehnä kuitenkin yllättää, usein paikallisina pesäkkeinä tai kaistoina. Kemiallinen torjunta on tällöin mahdollinen.

Käytettävissä on neljä kauppavalmistetta: Targa Super 5 SC ja Pilot Ultra (kvitsalofoppi-P-etyyli, varoaika 30 vrk) ja Agil 100 EC ja Maatilan Propafop (propakvitsafoppi, varoaika 40 vrk). Näiden aineiden oikea käyttöajankohta on juolavehnän 4. – 6. lehtivaiheessa (20 – 30 cm), kun maanalaisten rönsyjen uudet valkeat silmut ovat puhkeamassa. Propakvitsa­foppi -valmisteilla voidaan torjunta tehdä myös jaettuna käsittelynä.

Paras ruiskutussää tehon kannalta on lämmin ja kostea, mutta ei sateinen. Kumpikaan torjunta-aine ei yleensä tapa juolavehnää porkkanamaasta kokonaan, mutta lannistaa sen siinä määrin, että porkkana pääsee kasvukilpailussa voitolle.