Porkkana kilpailee rikkakasvien kanssa erittäin heikosti hidaskasvuisuutensa ja heikon peittävyytensä takia. Tehokas rikkakasvien torjunta on siten koko viljelytuloksen kannalta ratkaisevan tärkeää. Torjunnan suunnittelussa kannattaa painottaa jo esikasveilta tapahtuvaa rikkakasvintorjuntaa. Myös rikkakasvihavainnot viljelijän tulisi tehdä jo porkkanaa edeltäviltä viljelykasveilta, jotta torjunta-aineen ja -menetelmän valinta olisi oikea rikkakasvilajistoon nähden. Muistiinpanoista saadaan tukea, kun suunnitellaan seuraavan kasvukauden rikkakasvitorjuntaa.

Sallittujen aineiden yksittäisellä, perättäisellä, jaetulla käytöllä tai tankkiseoskäytöllä saadaan useimmiten hyvä torjuntatulos. Viljelykiertoa ja rikkakasvien torjuntaohjelmia suunnitellessa pitää huomioida myös tiettyjen rikkakasvihävitteiden käyttöä koskevat käytön rajoitukset. Usein saman tehoaineen käyttö peräkkäisinä vuosina on kielletty tehoaineiden hitaan hajoamisen vuoksi. Lisäksi pohjavesirajoitukset rajoittavat joidenkin valmisteiden valintaa, ja rantojen läheisyydessä vesistörajoitukset rajoittavat joidenkin valmisteiden käyttöä.

Kestorikkakasvien torjunnan lähtökohtana kannatta pitää sitä, että ne olisi hävitetty pellosta mahdollisimman vähiin jo esikasvien viljelyn yhteydessä. Juolavehnän torjuntaan löytyy kuitenkin useita kemiallisia vaihtoehtoja porkkanan viljelyvuonnakin.

Integroidussa rikkakasvien torjunnassa hyödynnetään monipuolisesti eri rikkakasvien torjuntamenetelmiä. Kemiallista torjuntaa pyritään korvaamaan mahdollisuuksien mukaan harauksilla, multaamalla ja viljelykierron avulla.

Porkkanan rikkakasviaineiden käyttösuosituksia torjuttaessa siemenrikkakasveja

1. ruiskutus ennen porkkanan taimettumista

2. ruiskutus, kun porkkanassa on 0,5 – 2 kasvulehteä

3. ruiskutus tarvittaessa, kun porkkanassa on 2 – 3 kasvulehteä

Kasvinsuojeluainevalikoima muuttuu jatkuvasti. Kaikki Suomessa rekisteröidyt kasvinsuojeluainevalmisteet, niiden käyttöohjeet ja käytön rajoitukset voi tarkistaa  https://www.kemidigi.fi/kasvinsuojeluainerekisteri/haku

Ruiskutussää

Paras rikkakasvien ruiskutussää on yleensä aamulla, kun ilman suhteellinen kosteus on vielä korkea viileän yön jäljiltä. Myös ilta ja tyyni pilvipoutainen päivä tulee kyseeseen ruiskutushetkeä valittaessa. Hellepäivä on ruiskutukseen sopimaton.

Sade tunnin sisällä ruiskutuksesta huuhtoo ruiskutetta pois lehdiltä ja vie osan lehtivaikutuksesta. Rankka sade saattaa uittaa tehoaineen porkkanan juuristokerrokseen ja vioittaa porkkanan taimia. Kostea maa ruiskutettaessa edistää rikkakasvihävitteiden tehoa erityisesti vähämultaisilla kivennäismailla. Kostea maa nostaa myös ilmankosteutta, mikä edistää rikkakasvihävitteiden tehoa myös lehtien kautta.

Ruiskutuksessa muistettava

  • Tunnista rikkakasvit ja valitse torjunta-aineet niiden mukaan
  • Ota huomioon maalaji, maan kosteustilanne ja sääolosuhteet. Älä ota yliannostusriskejä.
  • Pidä ruisku ja suuttimet hyvässä kunnossa
  • Pese ruisku huolellisesti ruiskunpesuaineella viljojen pienannosherbisidien käytön jälkeen
  • Käytä hengityssuojaimia ruiskutustyössä
  • Ole liikkeellä ajoissa, älä myöhästy!
  • Jaetulla käsittelyllä pääset yleensä hellävaraisempaan ja parempaan torjuntatulokseen
  • Tarkkaile torjuntatulosta ja tee muistiinpanoja

Rikkakasvien havainnoinnissa voidaan käyttää apuna ns. ruiskutusikkunoita, joista tunnistetaan lohkon yleisimmät rikkakasvilajit, jotta niihin parhaiten tehoavat hävitteet ja annokset voidaan valita. Ruiskutusikkunaksi käy esim. ikkunaruutu tai kasvuharson kappale, jotka aikaistavat sopivasti rikkakasvien taimettumista muuhun pellon pintaan nähden, jolloin jää aikaa tarkistaa torjunta-ainevarasto ja tehdä tarvittavat täydennykset ja ruiskutus ajoissa.

Käsittelyn jakaminen antaa joustavuutta rikkakasvien torjuntaan. Pienet käyttömäärät eivät stressaa porkkanan taimia niin pahoin, mutta tällöin rikkakasvit on torjuttava pieninä. Hietamailla tarvitaan yleensä 2 – 3, multamailla 3 – 4 ruiskutusta siemenrikkakasvien torjumiseksi.

Juolavehnän torjunta porkkanamaasta

Juolavehnä tulisi hävittää porkkanamaasta jo ennen porkkananviljelyä!