Peltokasvien kasvinsuojelu 2016

Pro Agria Keskusten Liitto

Viranomaistietoja

www.evira.fi

Ajankohtaisia kasvinsuojeluohjeita

Kasvinsuojeluseura ry

Kasvinsuojeluaineiden vesistörajoitukset

www.tukes.fi/vesistorajoitus

Kasvinsuojeluainerekisteri

www.tukes.fi/kasvinsuojeluainerekisteri

Kasvinsuojeluseuran kotisivut

www.kasvinsuojeluseura.fi

Luken Kasper -palvelu

www.luke.fi/kasper