Siemenlevintäiset kasvitaudit torjutaan siementen peittauksella. Valtaosa ammattiviljelijöiden käyttämästä siemenestä toimitetaan valmiiksi peitattuna.

Maalevintäisten kasvitautien torjunnassa on viljelykierto välttämätön. Myös varastotautien torjunnassa on viljelykierto tehokkain torjuntamenetelmä. Mustamädän aiheuttajan Mycocentrospora acerinan torjunnassa viljelykiertovaatimus on kahden porkkanavuoden jälkeen vähintään neljä vuotta muilla kasveilla. On huomattava, että mustamädällä on paljon muitakin isäntäkasveja kuin porkkana. Kaikki sarjakukkaiset kasvit ylläpitävät tautia ja muutamat rikkakasvit, kuten orvokkilajit lisäävät tehokkaasti mustamätää.

Taimipoltteet

Taimipoltteet heikentävät kylvösten taimistumista ja tuhoavat kehittyviä taimia. Sairaiden taimien tyvi tummuu ja muuttuu vetiseksi, kasvit kuihtuvat tai niiden kehitys hidastuu merkittävästi. Siemenessä leviäviä taimipoltteen aiheuttajia ovat Alternaria dauci, Alternaria radicina ja Mycocentrospora acerina. Niitä voidaan torjua siementen peittauksella. Samat taudinaiheuttajat vioittavat myös täysikasvuisen porkkanan juuria ja lehvästöä. Ne säilyvät siementen lisäksi porkkanan satojätteissä. M. acerina voi säilyä maassa pitkäikäisten itiöiden välityksellä jopa 6 – 7 vuotta. Taimipoltteita voivat aiheuttaa lisäksi Rhizoctonia solani– ja Pythium-lajit. Ne ovat maassa eläviä sieniä tai munasieniä, jotka eivät leviä siemenen välityksellä. Pitkään maassa säilyvien taudinaiheuttajien torjunta onnistuu vain kunnollisella viljelykierrolla.

Porkkananlaikkutauti

Porkkanan laikkutautia aiheuttaa Cercospora carotae. Se säilyy maassa saastuneissa kasvijätteissä kasvukaudesta toiseen. Laikkutauti aiheuttaa loppukesällä porkkanan naatteihin selvärajaisia laikkuja. Jos saastunta on voimakas, porkkanoiden kasvu heikkenee.

Kuva: Marja Aaltonen, Luke

Porkkanapolte

Porkkanapoltetta aiheuttaa Alternaria dauci, joka leviää kasvustoon saastuneista siemenistä tai satojätteistä. Tauti aiheuttaa lehtiin mustia laikkuja, jotka leviävät ja tuhoavat lehdistön. Tämä on lämpimän ja kostean kesän vitsaus.

Kuva: Marja Aaltonen, Luke

Härmä

Porkkanan härmää aiheuttaa Erysiphe heraclei-sieni. Tautia voi esiintyä porkkanan ohella muissakin sarjakukkaisissa kasveissa. Tauti ilmenee kasvien pinnoilla vaaleana puuterimaisena sienikasvustona. Tauti viihtyy lämpimässä. Härmän yleisyydestä ja merkityksestä Suomessa ei ole tarkkaa tietoa.

Rupi

Rupea porkkanalle aiheuttavat Streptomyces-suvun sädebakteerit. Aluksi syntyy pistemäisiä rupilaikkuja, jotka juuren kasvaessa pitenevät vyömäisiksi. Rupea esiintyy eniten lämpimillä, kevyillä, helposti kuivuvilla mailla, joiden pH on korkea. Ruven kasvua voidaan ehkäistä sadetuksilla juuren paksuuskasvun alkaessa. Samat sädebakteerit aiheuttavat rupea myös muilla juureksilla ja perunalla.

Porkkanarupi. Kuva: Asko Hannukkala, Luke

Mustamätä

Porkkanan mustamädän aiheuttajista tärkein on Mycocentrospora acerina, joka säilyy maassa ja kasvinjätteissä lepoitiöinä. Mustamätä voi levitä myös porkkanan siemenissä. Alternaria radicina aiheuttaa porkkanoissa samantapaista mustaa mätää.

Mustamädän kestoitiöt voivat tartuttaa porkkanoita kaikissa porkkanan kasvun vaiheissa. Tartuntakohtiin ilmestyy mustia laikkuja varastossa ja myöhemmin nämä pilaantuneet alueet pehmenevät mustaksi massaksi.

Mustamädän vioitusta porkkanassa. Kuva: Asko Hannukkala, Luke

Pahkahome

Pahkahome (Sclerotinia sclerotium) tartuttaa porkkanaa sadonkorjuun yhteydessä. Aluksi porkkanoiden pintaan kehittyy värittömiä ja vetisiä laikkuja, jotka laajenevat nopeasti. Kosteassa varastossa tauti leviää helposti porkkanoista toisiin. Pilaantumisen edetessä porkkanoiden pintaan kehittyy pahkahomeen valkoista, pumpulimaista rihmastoa ja mustia, pyöreähköjä rihmastopahkoja, joista tauti on helposti tunnistettavissa. Halkaistut pahkahomeen pahkat ovat sisältä valkoisia, harmaahomeen pahkat ruskeita tai mustia.

Pahkahomeen pumpulimaista rihmastoa ja mustia rihmastopahkoja varastoporkkanan pinnalla. Kuva: Asko Hannukkala, Luke

Harmaahome

Harmaahome (Botrytis cinerea) tartuttaa porkkanaa sadonkorjuussa syntyneiden vioitusten kautta. Varastoinnin aikana se tuhoaa porkkanan solukoita muuttaen porkkanat pehmeiksi ja ruskehtaviksi. Porkkanoiden pinnalla kasvaa valkoista tai harmahtavaa rihmastoa ja mustia rihmastopahkoja. Harmaahomeen tuhot ilmenevät tavallisesti varastossa vasta kevättalvella.

Porkkanan kasvitaudit

Porkkanalle hyväksytyt kasvitautien torjunta-aineet

Porkkanan naatistoa vioittavien tautien kemialliseen torjuntaan on hyväksytty kauppavalmisteita. Torjunnan tarpeellisuutta pohdittaessa on syytä huomioida ainekustannus ja se että torjuntaan suositellaan 1 – 3 käsittelykertaa.  Tarkista aina käytettävissä olevat torjunta-aineet Tukesin  KemiDigi-sivustolta ennen ruiskutusta. https://www.kemidigi.fi/kasvinsuojeluainerekisteri/