Peltojen hyvä hoito perustuu lohkokohtaiseen seurantaan ja suunnitteluun. Viljelijän omat havainnot peltojen kunnosta ja mahdollisista ympäristöhaitoista ovat korvaamattomia tietoja tilan tuotanto- ja ympäristösuunnitelmia tehtäessä sekä toteutettaessa. Jatkuvasti on tärkeä seurata ja kirjata tehdyt hoitotoimenpiteet ja niiden vaikutukset. Aikaisempien kokemusten perusteella on helpompi päättää senhetkisten toimenpiteiden tarve.

Esimerkiksi rikkakasvien osalta tulisi lohkokorteille kirjata seuraavia asioita:

  • Lohkon päärikkakasvit ja niiden runsaus
  • Käytetyt torjuntamenetelmät
  • Ruiskutustiedot: valmiste, ruiskutusaika, annos, vesimäärä, torjuntatulos, ruiskutussää
  • Esiintyneet vioitukset
  • Kestorikkakasvien torjuntaohjelma (kasvinvuorotuksineen)