Palsternakka on arka rikkakasvin torjunta-aineille. Palsternakan hidas itäminen mahdollistaa totaalisen kaiken vihreän kasvuston tuhoavan aineen tehokkaan käytön. Tähän voidaan käyttää kosketusvaikutteista lehtiherbisidiä, Reglonea (dikvatti), ennen palsternakan taimettumista. Se tuhoaa kaikki jo itäneet rikkakasvit.

Käyttömäärät: Reglone 1,5 – 2,0 l/ha + Sito Plus 0,2 l/ha. Suositeltu vesimäärä on 200 – 400 l/ha. Rikkakasveihin saadaan paras tulos pilvisellä päivällä tai illalla tehdyllä ruiskutuksella.

Reglonea on sallittua käyttää samalla peltolohkolla korkeintaan kahtena peräkkäisenä vuonna, jonka jälkeen sitä ei saa käyttää kahteen vuoteen. Tehoaine dikvatti hajoaa hitaasti maassa ja voi aiheuttaa jäämäriskiä.

Palsternakalle voidaan käyttää Fenixiä (aklonifeeni) tai rinnakkaisvalmisteita (Maatilan Aklonifeeni tai Maatilan Aklonifeeni 2) myös Reglonen tapaan ennen taimettumista. Kertakäsittelynä kaksi päivää ennen taimettumista suositellaan annostusta 2,5 – 3,0 l/ha.

Fenix jaettuna käsittelynä:

  1. ruiskutus ennen taimettumista 1,5 – 2,0 l/ha
  2. ruiskutus palsternakan 2-lehtivaiheessa 1,0 – 1,5 l/ha

Fenixin teho on hyvä seuraaville rikkakasveille: savikka, pihatähtimö, peippi, ristikukkaiset rikkakasvit ja linnunkaali. Tyydyttävä teho: matara, kylänurmikka ja pihatatar. Teho on huono: pillike, kiertotatar ja sauniot. Fenix voi aiheuttaa viljelyskasville lehtivioitusta, joten hallan uhatessa ja heti sen jälkeen ei sillä tule ruiskuttaa lainkaan. Fenix muodostaa maan pintaan kalvon, jonka läpi itävät rikkakasvit saavat kosketuksen torjunta-aineeseen ja tuhoutuvat.

Fenixin käyttö peräkkäisinä vuosina samalla kasvulohkolla on kielletty.

Stomp-valmisteella (pendimetaliini 400 g/l) on Minor use -hyväksyntä (laajennettu käyttöalue) palsternakan rikkakasvien torjuntaan. Valmistetta käytetään 2 – 5 l/ha ennen palsternakan taimettumista. Stompin minor use -hyväksyntä on voimassa 31.7.2017 asti.

Minor use –hyväksyntä tarkoittaa että käyttökohdetta ei ole mainittu valmisteen myyntipäällyksessä ja käyttäjä on yksin vastuussa valmisteen käytöstä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Juolavehnä on syytä torjua lohkolta ennen kuin se kylvetään palsternakalle.

Koska palsternakka lähtee voimakkaampaan kasvuun vasta loppukesällä, on parempi, ettei juolavehnä häiritse varjostuksellaan kasvua. Jos lohkolla on kaikesta huolimatta juolavehnää, on se mahdollista torjua valikoivilla juolavehnän torjunta-aineilla.

Palsternakalle voidaan käyttää Pilot Ultra ja Targa Super valmisteita (kvitsalofoppi-P-etyyli). Ne ovat heinämäisten rikkakasvien torjuntaan tarkoitettuja valmisteita, jotka imeytyvät lehtien kautta ja kulkeutuvat heinämäisten kasvien kasvupisteisiin, myös juuriin. Varoaika on 40 vrk.

Haraus ja kitkentä

Harauksen yhteydessä voidaan poistaa myös paritaimet ja tarvittaessa harvennetaan kasvustoa.

Sopiva taimietäisyys on 12 – 16 cm.

Palsternakan lehtiin ei saa koskea ilman käsineitä, sillä lehdissä olevat alkaloidit saatavat aiheuttaa herkkäihoisille ihottumaa etenkin kuumassa auringonpaisteessa. Myös jalat on suojattava lehtikosketukselta. Suojaus on huomioitava myös kukkavartisia kasveja poistettaessa.

Viimeinen harauskerta kannattaa ajoittaa ennen rivivälien umpeenkasvua. Loppukesällä voimakas naatisto estää rikkakasvien kasvun varjostuksellaan.

Typen lisälannoitukset kasvukaudella