Palsternakka on arka rikkakasvin torjunta-aineille. Palsternakan hidas itäminen mahdollistaa totaalisen kaiken vihreän kasvuston tuhoavan aineen tehokkaan käytön.

Juolavehnä on syytä torjua lohkolta ennen kuin se kylvetään palsternakalle.

Koska palsternakka lähtee voimakkaampaan kasvuun vasta loppukesällä, on parempi, ettei juolavehnä häiritse varjostuksellaan kasvua. Jos lohkolla on kaikesta huolimatta juolavehnää, on se mahdollista torjua valikoivilla juolavehnän torjunta-aineilla.

Palsternakan kasvinsuojelusta löytyy lisää tietoä Tukesin KemiDigi-sivustolta.

Haraus ja kitkentä

Harauksen yhteydessä voidaan poistaa myös paritaimet ja tarvittaessa harvennetaan kasvustoa.

Sopiva taimietäisyys on 12 – 16 cm.

Palsternakan lehtiin ei saa koskea ilman käsineitä, sillä lehdissä olevat alkaloidit saatavat aiheuttaa herkkäihoisille ihottumaa etenkin kuumassa auringonpaisteessa. Myös jalat on suojattava lehtikosketukselta. Suojaus on huomioitava myös kukkavartisia kasveja poistettaessa.

Viimeinen harauskerta kannattaa ajoittaa ennen rivivälien umpeenkasvua. Loppukesällä voimakas naatisto estää rikkakasvien kasvun varjostuksellaan.

Typen lisälannoitukset kasvukaudella