Palsternakan kasvitaudit

Laikkutaudit ovat aiheuttaneet joinakin vuosina palsternakan viljelyssä hankalia ongelmia. Pahiten tauti on vaivannut kasvustoja lohkoilla, joissa on viljelty palsternakkaa ja/tai porkkanaa aikaisempina vuosina. Riittävän pitkä viljelykierto (4 vuotta) on tärkeää kaikkien laikkutautien torjunnassa. Palsternakan Alternaria- ja Cercospora-sienten aiheuttaman laikun sekä palsternakan härmän torjuntaan on käytettävissä joitakin aineita. Käyttömäärät ja -käyttökerrat kannattaa tarkistaa käyttöselosteesta ja /tai Tukesin sivuilta ja KemiDigistä.

Palsternakassa esiintyy siis myös härmäsienten vioituksia säätyypin ollessa härmäsienten kasvulle suosiollinen. Kaikki palsternakalle hyväksytyt tautien torjuntavalmisteet tehoavat härmään. Ruotsissa suositellaan käyttöön ekologiseenkin viljelyyn sopivaa Kumulus DF-rikkivalmistetta 4 – 6 kg/ha.

Tutkimukset ovat antaneet viitteitä siitä, että laikkutautiruiskutuksia voitaisiin jossain tapauksissa aikaistaa ja sitä kautta saada parempaa torjuntatulosta.