Selleri istutetaan viljelyalueellamme normaalisti toukokuun puolenvälin jälkeen. Koko kasvukausi pyritään käyttämään tehokkaasti hyväksi.

Muokkaus tehdään juuri ennen istutusta. Muokkauskerroksen tulee olla riittävän syvä, sillä taimipaakun pinnan tulee peittyä noin 1 cm:n multakerroksella. Kasvupiste ei kuitenkaan saa jäädä mullan alle. Istutuksen yhteydessä tai välittömästi istutuksen jälkeen tapahtuvalla kastelulla varmistetaan taimien hyvä juurtuminen ja kasvuun lähtö. Mukulasellerille sadetus on tärkeää heti alkuvaiheesta lähtien.

Lannoitus

Lannoituksen tulee perustua viljavuustutkimukseen ja sen pohjalta tehtävään lannoitussuunnitelmaan.

Lannoituksella pyritään säilyttämään maan viljavuus hyvällä tasolla ja korvaamaan tavoiteltavan sadon ottamat ravinteiden määrät niin, ettei kasvin kasvu kärsi ravinnepuutoksista. Ravinnepuutosten ilmeneminen kasvustossa tapahtuu vasta sen jälkeen, kun puskuritasot on jo alitettu. Tämän vuoksi typen seuranta kasvukaudella on perusteltua.

Liukoisen typen määrä mitataan keväällä ennen kevätlannoitusta ja kasvukaudella ennen lisälannoitusta. Alla olevassa taulukossa on esitetty viitteellisiä maan liukoisen typen pitoisuuksia kasvukaudella viikoittain.

Typen mittaukseen tarvittavat työvälineet löytyvät Yaran typpilaukusta. Sellerille sopivia lannoitteita ovat mm. Yaran vilja- ja puutarhapuolen lannoitteet. Selleri sietää myös klooripitoisia lannotteita.

Sellerin lasketaan kuluttavan pääravinteita seuraavasti:

Typpeä (N) 160 kg/ha
Kaliumia (K) 200 kg/ha
Fosforia (P)  35 kg/ha
pH:n tavoitetaso  n.7,5