Mukulasellerin kuten muidenkin sarjakukkaisten kasvien kasvitauteja ehkäistään parhaiten hyvällä viljelykierrolla.

Mukulasellerin laikkutauteja aiheuttaa etupäässä Septoria apiicola-sieni. Sellerinlehtilaikku leviää sellerikasvustoon pääasiassa saastuneista siemenistä. Tautia voidaan torjua siementen peittauksella, mutta vaikka tauti on siemenlevinteinen, sen itiöt säilyvät sellerin ja lähisukuisten kasvien jäänteissä pellolla sekä leviävät tuulen ja veden mukana.

Varhaisimmat oireet ovat kellertävät pienet tautilaikut molemmin puolin kasvin lehteä. Myöhemmin laikut kuivuvat ja muuttuvat paperisiksi, Voimakas saastunta tuhoaa nopeasti lehdistöä, jolloin lehtien yhteyttäminen heikkenee ja kasvu kärsii! – Kasvustojen harauksen aikana itiöt niin ikään leviävät nopeasti ja saastunta etenee tehokkaasti kasvustossa.

Sienitautien torjunnassa on oltava riittävän ajoissa liikkeellä, jotta ruiskutuksista saataisiin paras mahdollinen hyöty. Oireiden näkyessä tautia on kasvustossa yleensä jo varsin paljon.

Sellerin lehtilaikku. Kuva: Luken arkisto

Mukulasellerin kasvitaudit ja niiden isäntäkasvit

 Myös Cercospora apii aiheuttaa tyypillisiä lehtilaikkuja sellerinsukuisten kasvien naatteihin syyskesällä. Porkkanan monokulttuurissakin Cercospora-laikut yleistyvät ja heikentävät osaltaan naatin kestävyyttä. Alternaria sp. -sieni voi myöskin lakastuttaa sellerin naatteja.

Huom! Sarjakukkaisten kasvien Cercospora-sieni ei tartuta juurikkaita eivätkä juurikkaiden Cercospora-lajit tartuta sarjakukkaisia.

Sellerin lehtilaikkutaudin torjuntaan voidaan käyttää 7 – 14 vrk välein suoritettavia ruiskutuksia. Tarkista torjunta-aine KemiDigi sivustolta.