Kemiallisen rikkakasvintorjunnan keinot ovat viime vuosien aikana vähentyneet, joten tarvitaan entistä enemmän mekaanista rikkakasvitorjuntaa. EU:n maatalouspolitiikka tukee ympäristökorvausjärjestelmän kautta luomuun siirtymistä ja mekaanisen rikkakasvitorjunnan vaihtoehtoja. Koska torjunta-ainevalikoima on suppea, on pyrittävä ruiskutusten optimointiin monin tavoin, jotta torjuntatuloksesta saadaan tyydyttävä.

Ruiskutussää

Paras rikkakasvien ruiskutusajankohta on yleensä aamulla, kun ilman suhteellinen kosteus on vielä korkea viileän yön jäljiltä. Myös ilta ja tyyni pilvipoutainen päivä tulee kyseeseen ruiskutushetkeä valittaessa. Hellepäivänä ei pidä lähteä ruiskuttamaan viljelykasvin vioitusriskin takia. Sade kohta ruiskutuksen jälkeen huuhtoo tehoainetta pois lehdiltä ja vie osan kosketusvaikutuksesta.

Ruiskutuksessa muistettava

  • Tunnista rikkakasvit ja valitse torjunta-aine(et) niiden mukaan.
  • Ota huomioon maalaji ja sen vaikutus.
  • Ota huomioon ruiskutusta edeltävät sääolot (vahakerroksen paksuus lehdillä).
  • Pidä ruisku ja suuttimet hyvässä kunnossa.
  • Käytä hengityssuojaimia ruiskutustyössä.
  • Ole liikkeellä ajoissa, älä myöhästy torjunnan aloituksessa.

Rikkakasvien havainnoinnissa voidaan käyttää apuna ns. ruiskutusikkunoita, joista tehdään laskennat ja tunnistus.

Juolavehnän torjunta on suositeltavaa tehdä lohkolta viljelykierron muina vuosina, ennen vihannesviljelyyn ottamista.

Targa Super 5 SC (kvitsafloppi-P-etyyli)

Käyttöohje: Käyttömäärä 3,0. l/ha ja vesimäärä 200 – 300.&nbspl/ha. Lanttupelto ruiskutetaan juolavehnän ollessa 4. – 6. lehtiasteella.

Huomautukset: Tehoaa heikosti kylänurmikkaan. Viljelysten multaus tai haraus noin kymmenen vuorokautta ennen tai jälkeen ruiskutusta heikentää tehoa juolavehnään. Kuivuudesta, kylmyydestä tai muusta syystä kärsivää kasvustoa ei pidä ruiskuttaa.

Varoaika: 40 vrk

Pilot Ultra (kvitsalofoppi-P-etyyli)

Käyttöohje: 2,0 l/ha + Sito Plus 0,2 l/ha ja vesimää- rä 200 – 300l/ha. Lanttupelto ruiskutetaan juolavehnän ollessa 4. – 6 . lehtiasteella.

Varoaika: 40 vrk.

Alkuperäisvalmiste on yllä mainittu Targa Super 5 SC.

Devrinol 450 SC (napropamidi)

Käyttöohje: Käyttömäärä on 1,5 – 2,0 l/ha ja vesimäärä 200 – 400 l/ha.

Ruiskutetaan ennen kylvöä ensimmäisen äestyskerran jälkeen. Multaus 2 – 6 cm:n syvyyteen pitää tehdä vuorokauden kuluessa käsittelystä. Sade käsittelyn jälkeen ei vaikuta aineen tehoon.

Devrinol tehoaa hyvin mataraan, pihatähtimöön, saunakukkaan, pillikkeeseen ja kylänurmikkaan. Teho savikkaan, peltotaskuruohoon, sekä kiertoja ukontattareen on kohtalainen.

Huomautukset: Hyvän tehon saamiseksi maan humuspitoisuuden pitää olla alle 8 % ja maan kosteata käsittelyhetkellä. Aineen käyttö ei rajoita seuraavan vuoden viljelykasvin valintaa kynnettäessä maa normaalisyvyyteen.

Butisan S (metatsaklori)

Käytööohje: Käyttömäärä 1,5 l/ha ja vesimäärä 300 – 400 l/ha.

Ruiskutus tehdään heti lantun kylvön jälkeen. Myöhäisempi ruiskutus voi vioittaa lanttua. Maan tulee olla kostea ruiskutettaessa. Multavilla tai savisilla mailla teho voi olla riittämätön.

Huomautukset: Valmiste vaikuttaa pääasiallisesti maan kautta ja tehoaa runsashumuksisilla mailla vain, kun rikkakasvit ovat pienellä taimella. Usein teho jää heikoksi.

Tehoaa parhaiten maan ollessa ruiskutushetkellä kosteaa. Runsas sade ruiskutuksen jälkeen voi ohimenevästi vioittaa viljelykasvia. Tehoaa hyvin pihatähtimöön, saunioihin ja mataraan, mutta teho savikkaan ei ole riittävä.

Pohjavesirajoitus: Butisan S ja Devrinol 450 -valmisteet voivat kulkeutua maassa, minkä vuoksi niitä ei saa käyttää tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla (pohjavesialueluokat I ja II). Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille tulee jättää vähintään 30 – 100 metrin levyinen torjunta-aineella käsittelemätön suojavyöhyke. Torjunta-aineen käyttöä karkeilla hietamailla tai sitä karkeammilla maalajeilla tulisi välttää.

Kertyvyys: Butisan S:n ja Devrinol 450:n hajoamistuotteet hajoavat maassa erittäin hitaasti ja saattavat toistuvan käytön seurauksena kertyä maahan. Valmistetta ei saa käyttää peräkkäisinä vuosina samalla peltolohkolla.

HUOM! Valmistetta ei saa käyttää lasin- eikä muovinalaisessa viljelyssä.

Varoaika: 65 vrk

Reglone (dikvatti) + Sito Plus (kiinnite)

Käyttöohje: Käyttömäärä 1,5 – 2,0 l/ha + kiinnite 0,2 l/ha ja vesimäärä 200 – 400 l/ha.

Oikea ruiskutusajankohta on kylvön jälkeen juuri ennen lantun taimettumista. Koska lanttu taimettuu nopeasti, annetaan valmiiksi muokatun maan rikkaruohottua muutama päivä ennen kylvöä, jolloin saadaan parempi torjuntatulos.

Huomautukset: Reglone vaikuttaa kasveihin vain lehtien ja versojen kautta, joten rikkakasvien tulee olla taimella, mutta viljelykasvien taimia ei saa näkyä maan pinnalla. Paras torjuntatulos rikkakasveihin saadaan pilvisenä päivänä tai illalla suoritetulla ruiskutuksella.