Lantut nostetaan koneella. Nosto kolhii jonkin verran lanttuja, ja aiheuttaa niiden pintaan ruhjeita. Tämän vuoksi on syytä tarkkailla ja säätää koneen toimintaa nostotyön aikana niin, että nosto tapahtuu mahdollisimman hellävaraisesti.

Lantun nostoon käytetään yleensä juuresten tai sokerijuurikkaiden korjuuseen käytettävää nostokonetta, jotka sellaisenaan tai vähän muunneltuna soveltuvat lantulle.

Listintäjälkeä on tarkkailtava noston aikana. Listimen heikko, tehoton toiminta tai väärä säätö tai tylsyys voi aiheuttaa sen, että naattia jää liian paljon lanttuun. Toisaalta liian raju listintä saattaa vioittaa itse lanttua ja tehdä turhan paljon haavapintaa listintäkohtaan. Liiaksi listitty lanttu alkaa helposti pilaantua aumassa.