Kevätkosteuden säilyttäminen pellossa ja kylvö huolella muokattuun, kosteaan maahan on lantun hyvän taimettumisen edellytys. Suunnitellun kylvön siirtäminen on paikallaan, jos sääennusteet lupaavat runsaita sateita. Sade tiivistää ja liettää maata ja heikentää siten lantun taimettumista.

Koneiden käytön kannalta on järkevää kylvää lanttu samalla kylvökoneella ja rivivälillä kuin tilalla mahdollisesti viljeltävä toinenkin riviviljelykasvi.

Nykyisin lantut kylvetään erilaisilla pneumaattisesti toimivilla tarkkuuskylvökoneilla. Näillä kylvötarkkuus ja siemenen pudotusvälin etäisyyden säätömahdollisuudet ovat hyvät.

Siemen kylvetään matalaan 1 cm:n syvyyteen. Siksi on tärkeää, että kylvökoneen säädöt mahdollistavat kylvösyvyyden hallinnan. Yleisin taimitiheys, mihin pyritään on 13 cm.