Välivarastointi aumaten tai sisävarastossa

Syksyllä noston jälkeen on tarvetta varastoida lanttua tilalla useita viikkoja ennen jatkokäsittelyä. Juuresten aumausaika vaihtelee tavallisesti muutamasta viikosta kahteen–kolmeen kuukauteen. Aumauksen aikana juuresten laatu yleensä alenee. Laatutappioiden suuruus riippuu aumausajasta, vallitsevasta säästä ja auman hoidosta. Myös aumattavien juuresten laadulla on suuri merkitys aumasäilyvyyteen.

Auman paikka

Lyhytaikaisessa varastoinnissa voidaan auma tehdä myös pellolle. Paikkaa määriteltäessä kannattaa huomioida myös ilmansuunta. Vallitsevat kylmät tuulet, jotka voivat jäädyttää auman, puhaltavat pohjoisesta. Auman pitkää sivua ei pidä tehdä tähän suuntaan. Auman pohja tulee tasoittaa ja puhdistaa kasvijätteestä, ettei maata tai vierasta materiaalia tule mukaan kuormiin aumaa purettaessa. Auman pohjustukseen sepeli on hyvää, mutta aivan pintakerrokseen sitä ei tulisi käyttää. Pintamateriaaliksi valitaan riittävän paksu kerros kivetöntä soraa.

Pitkäaikaisessa varastoinnissa auma on pyrittävä sijoittamaan tuulensuojaiseen paikkaan. Hyvä aumapaikka olisi talouspihan läheisyydessä. Auma on silloin lähellä valvontaa ja hoitoa ajatellen. Talouspihalle johtavat myös yleensä parhaiten kantavat tiet. Kuljetusjärjestelmät kehittyvät ja kuljetuskaluston koko kasvaa. Aumapaikalla pitää olla riittävästi tilaa, että kuljetukset voidaan hoitaa tarvittaessa yhdistelmäajoneuvolla. Pitkän ajoneuvon kääntösäde on noin 15 metriä.

Auman pohjan tulee olla tiivis ja koholla sen verran, ettei vesi jää aumaan.

Piha-aumausta. Kuva: Marja Aaltonen, Luke

Auman hoito

Juuresten säilymistä on seurattava koko aumauskausi. Kun pakkaset kovenevat, on peitettä lisättävä etenkin pohjoispäätyyn/lappeeseen. Peitteen päälle voidaan lisäeristeeksi laittaa olkia, turvetta tai tuplapeite. Optimaalinen lämpötila auman sisällä on +2 – +5 °C. Jos auman lämpötila nousee +10 asteeseen, on aumaa tuuletettava. Lämpötilan seuraamiseen soveltuu hyvin aumaan lappeeseen työnnetty putki, jonka sisään lasketaan lämpömittari tai digitaalisen mittarin anturi.

Kanttipaalit auman reunoilla

Auman leveys on 4,5 – 5,0 m kanttipaalien mittojen mukaan. Yli 5,0 m leveän auman tuuletus vaikeutuu. Tuuletusta varmistamaan voidaan rakentaa harjatuuletus harjapuilla tai sadeputkilla. Näin saadaan pieni ilmatila aumapeitteen ja juuresten väliin. Auman lappeet tulee tasata hyvin, että sadevesi valuu lapetta myöden alas. Mikäli lappeessa on painautumia, niihin kertyy vettä ja jäätä. Osa vedestä pääsee aumaan. Näistä kohdista pilaantuminen pääsee alkuun.

Kanttipaalit auman reunoilla. Huomaa auman siisti ja tasainen pohja. Kuva: Marja Aaltonen, Luke

Aumaa rakennettaessa on tuuletuksen varmistamiseksi aumauskauden alussa paalien väliin jätettävä pieni tuuletusrako. Tällä varmistetaan ilman pääsy auman sisään. Reunapaalit voidaan asentaa myös trukkilavojen päälle. Paalien välistä tuuletusrakoa ei silloin tarvita. Pakkasten alkaessa on tuuletusraot täytettävä oljilla. Mikäli paalit on asennettu trukkilavoille, on pakkasten uhatessa estettävä kylmän ilman virtaus aumaan. Parhaiten se onnistuu täyttämällä trukkilavojen raot turpeella. Kanttipaaleilla rakennetun auman eristystä pakkasella voidaan tehostaa vetämällä peitteen reunat paalin yli maahan asti.

Auman tuuletuksen voi varmistaa asentamalla reunapaalit esimerkiksi trukkilavojen päälle. Kuva: Marja Aaltonen, Luke

Aumapeitteet

Toptex

Toptex on hyvin hengittävä peittomateriaali. Se suojaa aumaa sateelta ja kohtalaiselta pakkaselta. Se soveltuu myös pitempiaikaiseen aumaukseen. Toptexillä voidaan peittää koko auma. Peite pysyy hyvin paikoillaan, joten painottaminen käy vaivattomasti hiekkapusseilla, puilla tai nostamalla multaa reunalle. Toptexiin on saatavilla Jupette-muovihelma, jolla voidaan parantaa lämmöneristystä aumassa. Jupette-lisäpeite estää myös lumen tarrautumista Toptex-peitteeseen. Jupette on tarrakiinnitteinen.

Toptex-peite ja Jupette-reunus juuresauman suojana. Kuva: Apetit

Pressut ja skottipeitteet

Pressut ovat edelleen hyvä vaihtoehto aumapeitteeksi. Niitä on saatavilla monia eri kokoja. Leveämmät pressut riittävät vedettäväksi harjan yli, silloin on tehtävä harjatuuletus samoin kuin skottipeitteelle. Kapeammat peitteet voidaan vetää auman lappeille siten, että harjalle peitteiden väliin jätetään rako tuuletusta varten. Pressun päälle on laitettava lisäpeite, jos lämpötila laskee selvästi pakkasen puolelle.

Peitteet soveltuvat hyvin pitkäaikaiseen aumaukseen, jolloin joudutaan seuraamaan tarkemmin auman lämpötilaa. Tällöin auman harjalle on asennettava harjapuu tuuletusta varten. Auman lämpötilaa säädetään auman päistä sulkemalla tai avaamalla tuuletustunnelin päät. Skottipeite päästää kovalla tuulella ilmaa sisäänsä. Kiinnityslenkit ja tapit ovat silloin kovalla koetuksella. Mikäli auma sijaitsee tuulisella paikalla, pitää laittaa auman lappeelle tukevia puita painoksi, ettei tuuli pääse irrottamaan peitettä.

Muovikalvo

Muovikalvoa voidaan suositella vain lyhytaikaiseen aumaukseen. Se suojaa aumaa sateelta ja vain pieneltä pakkaselta. Muovilla voidaan peittää koko auma. Harjalle on tehtävä kuitenkin 2 – 3 m välein aukkoja tuuletusta varten. Aumamuovi ankkuroidaan paikoilleen esimerkiksi hiekkapussein, tukevilla puilla tai nostamalla multaa muovin reunalle. Aumamuovin päälle on laitettava lisäpeite, jos lämpötila laskee selvästi pakkasen puolelle. Muovilla peitetyn auman valvonnassa korostuu auman lämpötilan seuranta. Jos auman lämpötila uhkaa nousta, aumaa pitää tuuletta vaikka avaamalla muovikalvo kokonaan.

Turve ja olki

Turvetta ja olkea voidaan käyttää peitteen päällä lisälämmöneristeenä. Molemmat ovat hyvin eristävät materiaalit ja lisäksi ne hengittävät hyvin. Turpeista parhaiten peittämiseen soveltuu kuiviketurve. Jo 5 cm kerros riittää pitämään muutaman asteen pakkasen poissa. Sitä on helppo lisätä, mutta vaarana on liiallinen peittäminen, jolloin lämpötila saattaa nousta liikaa. Siksi turveauman lämpötilan seuraaminen on välttämätöntä. Olkea voidaan aluksi laittaa ohuempi kerros ja sitten lisätä pakkasen kiristyessä.